FANDOM


Magi i Chronopia är inte något som vem som helst kan syssla med. Endast vissa personer föds med förmågan att kunna använda magi, ännu färre inser nån gång i sitt liv att de besitter denna förmåga, ännu färre tar sig tiden att lära sig att hantera magin, och slutligen smalnas antalet magiker i Chronopia ner ännu mer på grund av Chronopias byråkrati som endast tillåter personer med speciella tillstånd att praktisera sin magi.

Dock är det inte SÅ ovanligt med magiker att personer lyfter på ögonbrynen av att se en person utföra magiska besvärjelser eller ritualer. Magiker må vara en minoritet i Chronopia, men de är en mycket uppmärksammad och hyfsat priviligerad minoritet som åtnjuter enorm respekt, för att inte säga fruktan, av de flesta andra personer i Chronopia.

Magiker i Chronopia sluter sig ofta samman i olika sällskap, grupper eller organisationer baserade på vilken typ av magi som är deras huvudinrikting.

I kaptlet om magi i Drakar och Demoner 5:s grundregler finns följande underkaptiel:

Magiskolor Redigera

Att lära sig magi Redigera

Magiförmågeslaget Redigera

Magistudier Redigera

Att skapa nya besvärjelser Redigera

Färdigheten Magiskola Redigera

Besvärjelser och Ritualer Redigera

Allmänna besvärjelser Redigera

Att använda magi Redigera

Effekgrader Redigera

Formelsamling Redigera

Memorering av besvärjelser Redigera

Magiska pergament Redigera

Hur man Återhämtar PSY-poäng Redigera

Tid och Magi Redigera

Självmordsattack med magi Redigera

Magiskt motstånd Redigera

Snedtändningstabellen Redigera

Skräcktabellen Redigera

Fobier Redigera

Och sist men inte minst: fyra listor med besvärjelser.

Lista över allmänna besvärjelser Redigera

Lista över animism-besvärjelser Redigera

Lista över elementarmagi-besvärjelser Redigera

Lista över mentalism-besvärjelser Redigera