FANDOM


Människa är en spelbar Ras o DoD5. Människor är den mest representerade rasen i Chronopia, nästan hälften av stadens invånare är människor. Väker man att spela som rasen människa antas det att man är en infödd chronopia-bo vars föräldrar också var infödda chronopia bor och att man inte är en del av någon av de minoritetskulturer som beskrivs om man spelar som någon av varianterna på människa som finns i Chronopia, till exempel Högländare eller Marajiputt.

Den här sidan finns just nu mest för att ha något att länka till. Siden kommer skrivas om med mer information när tid finns.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki