FANDOM


MÖRKERSYN är en besvärjelse från magiskolan Mentalism

Den har skolvärde 8

Den kräver att magikern rör vid sitt mål.

Den har en varaktighet på FV*1 timmar per effektgrad.

Besvärjelsen är lite missvisande namngiven. Besvärjelsen ger en varelse förmågan att se värmestrålning, alltså varelsen kan se föremål eller varelser som har en temperetur som avviker från omgivningen, t.ex alla varmblodiga varelser. MÖRKERSYN ger en "otydligare" bild än vad en varelse med vanlig ljusbaserad syn hade haft i vanligt ljus. Dessutom är det lätt att bli förvirrad av andra starka värmekällor, tillexempel eldar.

Tillbaka listan över mentalism-besvärjelser Redigera
Till listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera