FANDOM


Lyssna är en primär färighet, för alla raser i DoD5.

Den är baserad på GE INT.

Färdigheten används för att kontrollera ifall rollpersonen hör något särskilt. Färdighetsslaget slås alltid dolt av SL.

Det första som ska göras är att ta reda på summan av modigikationerna till CL. Om modifikationen är mer än noll kommer rollpersonen automatiskt att höra det som låter. Om modifikationerna däremot blir negativa skall ett färdighetsslag slås med denna modifikation.

Om Lyssna-slaget Lyckas kan man om man vill försöka slå igen för att få veta VAD det är som låter och VARTIFRÅN ljudet kommer. det krävs ett färdighetsslag för att få svar på varje fråga.

Modifikationer till CL i Lyssna
Avstånd i Meter Mod. Vind Mod.
0-2 +5 Medvind från ljudet +1-+5
3-5 +3 Motvind mot ljudet -1--5
6-10 +1 Ljudkälla Mod.
11-20 0 Armborstskott +2
21-50 -1 Bågskott +0
51-75 -3 Krossat glas +2
76-150 -5 Kropp som slår i marken +0
151-250 -8 Dörr öppnas +0
251-400 -11 Dörr öppnas försiktigt -3
401-600 -15 Försiktiga steg -1
601-1000 -20 Normala steg +0
1000-2000 -25 Springande steg +1
2000-3000 -40 Svärdsstrid +5
Lyssnaren... Mod. Knytnävsslag +1
Lyssnar aktivt +5 Nysning +1
Gör inget speciellt +0 Snarkning +0
Viskar -2 Viskning -3
Pratar -5 Prat +0
Slöar -7 Högljudd konversation +2
Skriker -10 Skrik +5
För oljud -10 Explosion +20
Slåss -10