FANDOM


Rustningar är skydd som personer kan ha på sig som kläder som skyddar mot skador. När en person blir anfallen på ett träffområde som har en rustning slår man först fram skadan som vanligt (baserat på anfallarens vapen och SB) sedan drar man bort lika mycket som försvararens rustnings ABS. Man kan ha olika typer av rustning på olika kroppsdelar, men man kan inte bära två olika rustningar på samma kroppsdel.

Vissa varelser har väldigt tjock hud, eller väldigt tjock päls eller liknande. Sätter man en rustning på dessa varelser kommer både rustningens och det naturliga skyddets ABS läggas ihop till en total ABS.

Rustningars vikter. Redigera

Rustningarna som beskrivs i listan är tänkta att bäras av en "normal" krigare som har STO, FYS och STY 13. Avviker man mycket från dessa värden kommer rustningsvikterna öka eller minska enligt nedanstående tabell:

Viktmodofikationer för rustningar.
STY+FYS+STO Viktmodifikation
-8 -70%
9-11 -60%
12-14 -50%
15-17 -40%
18-20 -30%
21-26 -20%
27-33 -10%
34-39 0
40-45 +10%
46-51 +20%
52-57 +30%
58-63 +40%
64-69 +50%
+6 +10%

Priset på rustningar påverkas inte av dess storlek. Materialkostnaden är marginell, det som kostar är tillverkningsarbetet, och det krävs inte mer arbeta att göra en stor rustning än en liten. 

RustningslistanRedigera

Här följer en lista på vanliga rustningar, komplett med stridsvärden och priser. Glöm inte att modifiera rustningarnas vikter utefter din storlek enligt tabellen ovan:

Rustningar
Namn (kroppsdel) ABS Vikt Pris
Hjälmar (huvudet)
Tyghuva 1 0,5 25
Läderhuva 2 0,5 80
Nitläderhuva 3 1 180
Ringbrynjehuva 4 4 300
Öppen Metallhjälm 6 4 500
Öppen Metallhjälm Med Visir 6 6 1500
Tunnhjälm 8 6 1000
Armskydd (Armarna)
Tjockt tyg 1 2 50
Läder 2 3 250
Nitläder 3 5 500
Härdat läder 4 3 750
Lamellerad 6 5,5 950
Metall 7 6 1350
Laminerad 8 8 1200
Benskydd (benen)
Tjockt Tyg 1 3 80
Läder 2 4 400
Nitläder 3 6 750
Härdat läder 4 5 1150
Lamellerad 6 6 1550
Metall 7 7 1850
Laminerad 8 9 1600
Harnesk (bröstkorg och mage)
Tjockt tyg 1 2 130
Läder 2 3 600
Nitläder 3 4 1150
Härdat Läder 4 4 1500
Ringbrynjeskjorta 5 10 1500
Förstärkt Ringbrynja 6 15 1150
Fjällpansar 6 14 1500
Lamellerad 6 10 1550
Metall 7 12 1900
Laminerad 8 15 1800
Brynja (bröstkorg, mage och armar)
Ringbrynja 5 16 2000
Förstärkt Ringbrynja 6 22,5 3250
Brynjehosor (benen)
Ringbrynja 5 15 2500
Förstärkt ringbrynja 6 22,5 3250
Hauberk (hela kroppen utom huvudet)
Ringbrynja 5 32 3500
Förstärkt ringbrynja 6 48 4500
Helrustning (hela kroppen utom huvudet)
Metall 8 25 5100
Hela Rustningar (hela kroppen) Dessa rustningar är tänkta att använda till spel där man inte använder träffområden, men de kan användas till spel med träffområden också. Rustningarna täcker isåfall alla kroppsdelar. 
Tjockt tyg 1 7,5 275
Läder 2 11 1300
Nitläder 3 16 2500
Härdat läder 4 13 3500
Ringbrynja 5 35 3700
Förstärkt Ringbrynja 6 51 4700
Hel Lamellerad Rustning 7 28 6000
Hel metallrustning 8 31 6000
Hel Laminerad Rustning 9 38 5600


Armskydd säljs i par, och vikten för dom gäller båda skydden. Har man bara ett av skydden kan man alttså räkna vikten som hälften, köper man bara ett skydd kan man räkna priset som häflten. Benskydd säljs också iftast i par och man kan behandla deras priser och vikter som för armskydden. Dock tillverkas de flesta benskydd i form av byxor eller hosor och fungerar inte ifall man tar isär dom. 

Saker att tänka på angående rustningar. Redigera

Man kan aldrig Simma i en metallrustnint. 

Man kan inte sova i rustning. 

Metallrustningar, fjällpansar och ringbrynjor har en tendens att klirra och låta mycket när man rör sig vilket halverar CL på Smyga

Metallrustningar, fjällpansar och ringbrynjor har en tendens att väga väldigt tungt på bäraren vilket halverar CL  på klättra och göra det omöjligt att avnända färdigheterna akrobatik och hoppa

Det tar lite tid att ta på sig en metallrustning. Normalt krävs tre minuter per rustningsdel, kanske två minuter om man får hjälp med det. 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki