FANDOM


Det här är listan över vanliga kastvapen i Drakar & Demoner, komplett med stridsvärden och Pris. Kastvapen har inga Brytvärden, försöker man ändå parera med dom går de sönder omedelbart.  Kastvapen är sådana som är gjorde specifikt för att kastas på fiender på några få meters avstånd, till skillnad från projektilvapen som är tänkta att avnändas på avstånd omkring 100 meter. En stark person kan kasta sitt vapen längre än en svag.

Kastvapen kan BARA användas med en hand. Närstridsvapen kan man normalt använda båda händerna för att få räkna sin STY som dubbelt så hög när man jämför med STY-Krav , men det får man alltså inte göra med åkastvapen. Har du därför en STY på 8 eller lägre kan du inte hantera något av de vapen som beskrivs här. 


Lista över kastvapen
Vapen Skada STY-Krav Räckvidd Vikt Pris
Kastspjut 1T6+1 11 STY rutor 1 120
Kastkniv 1T4+1 9 STY rutor 0,5 100
Kastyxa 1T6+2 9 STY rutor 3 90