FANDOM


LYFT är en besvärjelse från magiskolan Mentalism

Den har skolvärde 6

Den har en räckvidd på FV*4 rutor per effektgrad.

Den har en varaktighet på FV*1 minut per effektgrad.

Besvärjelsen LYFT kan användas för att få föremål, varelser eller magikern själv att sväva och flyttas genom luften efter magikerns gottfinnande. Magikern kan flytta det förhäxade föremålet/varelsen 2 rutor per SR åt valfritt håll, uppåt, neråt, framåt, bakåt, höger, vänster. Varje effektgrad utöver den första ökar hastigheten man kan flytta målet med 1 ruta per SR

Ju större målet är, desto fler effektgrader behövs för att klara av att flytta det. Var tredje poäng STO hos målet kräver en effektgrad. (ex: en människa med STO 11 kräver en LYFT E4 för att kunna lyftas eftersom 11/3=3,66, och man får avrunda uppåt, ett troll med STO 16 kräver en LYFT E6. )

Försöker magikern LYFTA en varelse som inte vill bli LYFT måste magikern och målet först utföra ett motståndsslag: PSY mot PSYmotståndstabellen. Lyckas magikern kan hen lyfta sitt mål utan att målet kan göra något mer åt det.

LYFT kan också användas för att bromsa ett fallande föremål, om man inte kan eller vill använda tillräckligt med effektgrader för att kunna lyfta föremålet ordentligt. Varje effektgrad låter som sagt besvärjelsen lyfta tre poäng STO. Varje effektgrad som fattas för att kunna LYFTA det fallande föremålet kommer räknas som att föremålet fallit tre meter, istället för hur långt det nu kan vara som föremålet faktiskt har fallit.

LYFT kan slutligen också användas för att knuffa på fordon på marken, som har hjul eller liknande. Vill man använda LYFT för att knuffa ett fordon kan man knuffa fordonet 2 rutor per SR och det krävs en effektgrad för var sjätte poäng STO på fordonet.

Tillbaka listan över mentalism-besvärjelser Redigera
Till listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera