FANDOM


Läsa/Skriva Modersmål är en Primär Färdighet, för alla raser utom Gobliner, Orcher och Troll i DoD5.

Den är delvis baserad på Grundegenskapen INT, men BC för färdigheten beräknas inte som andra färdigheter.

BC för denna färdighet beror på Rollpersonens INT och Sociala stånd enligt tabellen nedan.


Baschanser för Läsa/Skriva Modersmål
Socialt stånd INT BC
Överklass / Adel 15+ 20
Överklass / Adel 1-14 16
Högre medelklass 15+ 16
Högre medelklass 1-14 11
Lägre medelklass 15+ 11
Lägre medelklass 1-14 5
Högre underklass 15+ 5
Högre underklass 1-14 1
Övriga 15+ 1
Övriga 1-14 0


Beroende på vilken ras karaktären är kommer den ha 0, 1 eller 2 skrivna modersmål. Om karaktären har två skrivna modersmål kommer de räknas som två olika färdigheter. 

 • Dvärgar - Dvärgiska
 • Gobliner - inget
 • Halvalver - Chronos & Alviska
 • Dimalver - Chronos & Alviska
 • Högländare - Högländska
 • Människor - Chronos eller något annat människospråk. 
 • Ocher - inget
 • Drakoniter - Drakonitiska och Chronos (2 poäng lägre)
 • Ljusalver - Alviska och Chronos
 • Stadsalver - Alviska och Chronos
 • Troll - inget
 • Wongoser - Chronos och Wongosiska


Förövrigt fungerar färdigheten precis som den sekundära färdigheten Läsa/Skriva främmande språk