FANDOM


Läsa/skriva främmande språk är sekundära färdigheter i DoD5.

Det är B-Färdigheter

Animister, barder, Elementarmagiker, Hantverkare, Köpmän, Mentalister, Munkar, Paladiner och Resenärer får en läsa/skriva främmande språk-färdighet som yrkesfärdighet. Lärda och ärkemagiker får två läsa/skriva främmande språk-färdigheter som Yrkesfärdigheter.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Läsa/skriva färmmande språk har ett antal underfärdigheter, där varje skriftspråk är en egen färdighet, som måste läras separat. Har man en läsa/skriva främmande språk-färdighet som Yrkesfärdighet innebär det INTE att alla läsa/skriva färmmande språk färdigheter räknas som yrkesfärdigheter.

Tänk på att de flesta raser får ett skriftspråk som "modersmål", se färdighetern Läsa/skriva modersmål.

Några av de vanligaste skriftspråken är följande:

Chronos är det absolut vanligaste språket i Chonopia. Så gott som alla skrivkunniga kan detta språk, men det finns vissa undantag. Det är också ganska vanligt i kontinenten runtomkring Chronopia, men ganska ovanligt på andra kontinenter. Vill du spela en läs- och skrivkunnig karaktär i Chronopia är det starkt rekommenderat att du lär dig detta språk.

Alviska, talas av alver och halvalver, mycket vanligt bland societeten i Chronopia.

Dvärgiska, alla dvärgars modersmål. Det hålls ganska hemligt av dvärgarna och väldigt få icke-dvärgar får lov att lära sig det. Det skrivs med runor.

(Orchiska, har inget skriftspråk, men det talas av många orcher och använder för det mesta Chronos-skrivtecken när orcher vill skriva något på sitt modersmål. )

Wongosiska, talas av Wongoser, och är ett ovanligt komplicerat och svårt språk som är mycket svårt att lära sig. Är man inte en Wongos själv kan man aldrig ha Wongosiska som Primär eller yrkesfärdighet.

Högländska, talas och skrivs av högländare och skrivs med runor.

Drakonitiska, talas och skrivs av Drakoniter

Uråldiga språk, en underfärdighet med ytterligare underfärdigheter. Många äldre civilisationer skrev ner texter på sådana språk. Speciellt magiker är intresserade av dessa språk eftersom många urgamla besvärjelsesamlingar och liknande texter skrevs på dessa uråldriga språk, och kan man läsa dem kan man få kunskap som annars vore förlorad. Det kan aldrig användas som primär eller yrkesfärdighet

Drakspråk, ett språk som drakar och drakormar talar. Det är populärt bland magiker att lära sig eftersom det innehåller en del ord med stor kraft. Det kan inte väljas som primär eller yrkesfärdighet.

Som sagt, läs och skrivfärdigheter är en B-färdighet. De olika B-FV nivåerna innebär följande:

B0 Ingenting (FV 0)

Karaktären kan inte förstå ens en liten del av det som skrivits.

B1 begärnsade kunskaper (FV 1-4)

Karaktären har mycket begränsade läs- och skrivkunnigheter. Om hen får lite tid på sig kan hen ibland pussla ihop enkla texter som inte innehåller några avancerade ord. Hen känner igen viktiga nyckelord och kan gissa sig till vad enkla texter vill säga.

B2 Begynnande kunskaper (FV5-10)

Karaktären kan skriva enkla texter men saknar ett stort ordförråd för att kunna utrycka sig snyggt. Grammatisk korrekthet ligger fortfarande utanför hens förmåga och kompliccerade satser blir skrattretande felaktiga. Hen kan dock läsa de flesta medelsvåra texter utan problem. För vissa av de riktigt ovanliga orden kan hen behöva en ordbok.

B3 Normala kunskaper (FV11-15)

Karaktären kan utrycka sig ganska obehindrat i skrift. Högtidliga och formella texter kan bli lite fåniga om karaktären skriver dom. Hen förstår det mesta som går att läsa, endast väldigt svåre texter kan behöva förklaras.

B4 Goda Kunskaper (FV16-19)

Karaktären kan formulera sig vackert och väl i skrift, och kan formulera sig korrekt i så gott som alla situationer. Att läsa Ålderdomlig eller högtidlig stil kan fortfarande bli problematiskt.

B5 Utmärkta Kunskaper (FV20+)

Samma som B4, förutom att karaktären nu även behärskar ålderdomlig och högtidlig stil.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki