FANDOM


Lärdomsfärdigheter är sekundära färdigheter i DoD5.

Det är en B-färdighet

Animister, barder, elementarmagiker, Hantverkare, mentalister, munkar, och ärkemagiker får en lärdomsfärdighet var som yrkesfärdigheter. Munkar får dessutom kunskap om religion som yrkesfärdighet, utöver sin valfria lärdomsfärdighet. Paladiner får Kunskap om religion som yrkesfärdighet. Lärda får alla lärdomsfärdigheter de vill ha som yrkesfärdigheter. Magiker får dessutom Kunskap om Magi till samma FV som deras bästa magiskola.

Lärdomsfärdigheter omfattar ett oändligt antal underfärdigheter. Oftast skriver man dessa på Rollformuläret som "kunskap om ..." och ersätter ellipsen med det man vill ha kunskap om. Ju snävare kunskapsområde desto mer detaljerade kunskaper. Ex, en person med "kunskap om dvärgiska stridsyxor" kan mer om dvärgiska stridsyxor än en person med "kunskap om dvärgar" eller "kunskap om vapen". Separata färdigheter måste utvecklas för varje lärdomsfärdighet. Har man en lärdomsfärdighet som yrkesfärdighet räknas dock inga andra lärdomsfärdigheter som yrkesfärdigheter. (Om man inte är en Lärd).

Exempel på lärdomsfärdigheter: Redigera

Kunskap om demoner: Redigera

Omfattar läror om demoner, Deras ursprung, krafter, namn, uppkomst, hur man åkallar dom, hur man fördriver dom, etc. Det ger endast teoretiska kunskaper, för att kunna omsätta sina kunskaper i praktiken krävs besvärjelser ur magiskolan Demonologi. (Som beskrivs i modulen Kaos Väktare) Man får alltid samma FV i Kunskap om Demoner som man har i Demonologi, För varje FV i Kunskap om demoner får man -1 på alla slag på Sckräcktabellen som har med demoner att göra.

Kunskap om Magi Redigera

Ger kunskap OM magi, inte kunskap I magi. Den som har kunskap om magi vet vilka effekter olika besvärjelser har, vad de olika magiskolorna ägnar sig åt, och mycket annat teoretiskt rörande magi. Magiker får denna färdighet gratis till samma FV som deras bästa magiskola.

Kunskap om Odöda Redigera

Ger kunskap om olika odöda varelser, deras ursprung, krafter, namn, uppkomst, hur man skapar dom, hur man fördriver dom etc. Färdigheten ger endast teoretiska kunskaper, för att kunna omsätta kunskaperna i praktiken krävs besvärjelser ur magiskolan Dödens Magi, (som beskrivs i modulen Magikerns Handbok) En karaktär får gratis samma FV i Kunskap om Odöda som hen har i Dödens Magi. För varje FV man har i Kunskap om Odöda får man -1 på Skräcktabellen som har med odöda att göra.

Kunskap om religion Redigera

Denna underfärdighet innehåller i sig själv en oändlig mängd underfärdigheter, en för varje religion. Det man får kunskap om med denna färdighet är; gudalära, liturgi, hur templen/kyrkorna fungerar, historia, skapelseberättelse etc. Det går att ha Kunskap om Religion utan att välja någon underfärdighet till den, och då får man ett specialområde på en specifik religion, reglerna för detta fungerar som reglerna för specialområde inom Historia.

Kunskap om språk Redigera

Denna färdighet ger en karaktär möjlighet att identifiera ett främmande språk när hen hör det talas eller läser det. det är 50%chans att man kan läsa/skriva ett specifikt språk 4 steg lägre B-FV än man har i kunskap om språk. Dvs, har man B-FV 5 i kunskap om ett specifikt språk kan man kanske skriva det språket till B-FV 1

Hitta gärna på egna kunskapsfärdigheter.