FANDOM


Läkekonst är en sekundär färdighet i DoD5.

Animister och munkar får den yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen INT.

Denna färdighet används för att påskynda en skadad persons läkning. Den ger kunskap om hur man Spjälkar ben, lägger förband, vissa mediciner, hur man behandlar olika skador och hur man bäst vårdar en patient för att läkande skall ske så fort som möjligt.

För varje vecka man ger vård åt en patient får man slå ett färdighetsslag modifierat av skadans svårighet och omfattning.

Ett perfekt slag gör att patienten läker 4 gånger så många KP som hen hade gjort utan vård.

Ett lyckat slag gör att patienten läker 2 gånger så många KP som hen hade läkt utan vård.

Ett Misslyckat slag gör ingen skillnad, patienten läker lika många KP som hen hade gjort iallafall

Ett Fumla slag gör att patienten inte läker något alls.

Vissa skador kräver att en patient får läkarvård för att de ska läkas alls, t.ex benbrott eller inre blödningar. att inte få läkarvård för sådana skador kan leda till men för livet eller i värsta fall döden.