FANDOM


Kulturkännerdom är en sekundär färdighet i DoD5.

Det är en B-Färdighet.

Köpmän och Lärda får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen INT.

Kulturkännedom har en mängd underfärdigheter som alla måste läras som separat färdigheter. Har man minst en kulturkännedomsfärdighet som yrkesfärdighet så räknas alla kulturkännedomsfärdigheter som Yrkesfärdigheter.

Det finns lika många underfärdigheter som det finns kulturer. Ex på underfärdigheter kan vara Kulturkännedom:Dvärgar, Kulturkännedom:högländare, Kulturkännedom, Marajiputter.

Ju smalare område man väljer som underfärdighet desto mer kunskap får man om det specifika området. Kulturkännedom:Chronopia ger alltså inte särskilt mycket kunskap om de specifika grupper som samsas i Chronopia, men det kan ge en del kunskaper om hur det Chronopiska samhället hänger ihop i stort.

Färdigheten ger kännedom om en viss främmande kulturs seder, gester, tabun, livsstil, matvanor, riter, ceremonier, högtider, gudar, klädsel, språkbruk, bostäder, egenskaper, sysselsättningar och annat intressant.

Har man FV 15 i kulturkännedom kan man smälta in i kulturen utan att väcka särskilt mycket uppmärksamhet. (Självklart väcker man en del uppmärksamhet om man är ett troll och försöker smälta in bland stadsalvernas kultur oavsett hur mycket FV man har, men man kommer iallafall ha lättare att bli accepterad om man följer alvernas seder).

Alla karaktärer antas veta det mesta de behöver veta om sin egen kultur utan att behöva ha en kulturkännedomsfärdighet om sig själva. En högländare vet till exempel alltid vad ett Hederssvärd är.