FANDOM


Kroppspoäng förkortas KP.

Kroppspoäng är ett mått på hur mycket fysiska skador en karaktär tål innan den svimmar. (I engelskspråkiga spel kallas motsvarande värde ibland för HP som betyder Health Points)

Alla karaktärer har en mått av totala kroppspoäg, och beroende på mängden totala kroppspoäng får karaktären ett visst antal kroppspoäng till sina olika kroppsdelar.

När en rollperson skapas (eller när man behöver ta reda på en karaktärs KP som man av någon anledning inte visste innan) så räknar man fram de totala kroppspoängen som rollpersonens (STO+FYS)/2.

När de totala kroppspoängen är framräknade använder man följande tabell för att ta fram kroppspoängen i de specifika kroppsdelarna.

KP i olika kroppsdelar beroende på totala KP.
Kroppsdel 5-7 8-11 12-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 +5
Bröstkorg 4 5 6 7 8 9 10 11 +1
Höger ben 3 4 5 6 7 8 9 10 +1
Vänster ben 3 4 5 6 7 8 9 10 +1
Mage 3 4 5 6 7 8 9 10 +1
Höger arm 2 3 4 5 6 7 8 9 +1
Vänster arm 2 3 4 5 6 7 8 9 +1
Huvud 3 4 5 6 7 8 9 10 +1


Nästa steg i rollpersonsskapandet är att räkna ut Skadebonus