FANDOM


Knopar är en sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Resenärer får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Färdigheten Knopar används när man vill knyta eller knyta upp hållbara knopar.

Man kan använda färdigheten till att göra repstegar, Tacklingar till fartyg, tvinna ihop/fläta rep så att de blir hållbara.

Och så klart kan man binda fast personer i knopar.

När man binder en person ska man slå ett färdighetsslag och differensvärdet för slaget används som modifikation när/om den bundne försöker ta sig loss. Om den bundne försöker ta sig loss från en Knop behöver hen slå ett eget färdighetsslag mot Knopar +- differensvärdet från den som knöt knopen. Det tar tio minuter för den bundne att försöka ta sig loss, så hen får slå ett färdighetsslag var tionde minut.

Om den som binder lyckas göra ett Perfekt färdighetsslag kommer det bli omöjligt för den bundne att ta sig loss själv.

Bindarens CL modifieras ofta av vad hen väljer/har att binda med. Ståltråd +5, rep +0, Skosnören -1, bälte -2, tygremsor -3