FANDOM


Klättra är en Primär färdighet i DoD5

Den är baserad på grundegenskapen SMI

Ljusalver får en bonus på +5 till sin BC i Klättra.

Denna färdighet används när man vill avgöra om en karaktär klarar av att klättra upp på något eller längs med något. I många fall behöver man speciell klätterutrustning för att klättra, om man tillecempel klättrar på släta väggar eller bergsklippor, i andra fall kan man klara sig utan sådant, om man tillexempel klättrar i träd eller väggar med mycket sprickor eller ojämneheter som man kan ta tag i. Modifikationerna bör ta hänsyn till hur lättklättrad en yta är och om man har rätt utrustning och hur tungt lastaf man är.

I regel slår man ett färdighetsslag per SR som en karaktär klättrar.

Ett Fumlat färdighetsslag innebär att karaktären tappar taget och faller, vilket kan vara ödesdigert om man är högt upp. Se fallskada.

Ett misslyckat färdighetsslag innebär att karaktären "fastnar" där hen är i en SR, men får lov att slå ett nytt färdighetsslag nästa SR. Om man misslyckas med tre färdighetsslag i rad när man försöker klättra uppåt eller åt sidorna inser karaktären att hen inte har förmågan att klättra här och måste börja klättra ner igen, tills man står på marken.

Ett Lyckat Färdighetsslag innebär att man lyckas klättra (differensvärdet/2) meter, uppåt eller neråt eller i den rikting man vill. Beroende på hur högt man vill klättra kan det ta väldigt olika lång tid att klättra upp för.

Ett perfekt färdighetsslag innebär att man lyckas klättra (differensvärdet) meter, i den riktning man vill klättra.