FANDOM


Karisma är en Grundegenskap. Karisma förkortas KAR.

Karisma är ett mått på personlig charm, Utstrålning, ledaregenskaper, och i viss mån utseende. En person med hög karisma har lättare för att övertala andra personer och kommer troligen att att bli bättre behandlad av främlingar jämfört med en person med låg Karisma.

En person med låg Karisma framstår lätt som trist och ointressant.