FANDOM


KAMOUFLAGE är en Besvärjelse ur magiskolan Animism.

Den har skolvärde 7

Den kan bara påverka magikern (och den utrustning och kläder hen bär).

Dess varaktighet är FV/4 minuter per effektgrad.

Magikern som kastar KAMOUFLAGE kommer att smälta in i omgivning och bli så gott som osynlig. Den som tittar direkt på magikern kommer istället se något annat orörligt, ofta levande föremål som verkar höra hemma i omgivning, t.ex ett träd, en buske eller en planta. Denna besvärjelse fungerar bara om magikern står stilla under varaktigheten, eftersom en person som ser ett träd gå omkring kan lätt lista ut att allt inte är som det ska.

Det går att genomskåda KAMOUFLERAD magiker som står still med hjälp av magi, t.ex VARSEBLIVNING. I dessa fall måste besvärjelsen som söker efter den KAMOUFLERADE magikern ha en effektgrad som är högra än KAMOUFLAGETS effektgrad.

Tillbaks till listan över animism-besvärjelser Redigera
Till Listan över allmänna besvärjelser Redigera
till listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki