FANDOM


KALLA HANDEN är en olyckligt namngiven besvärjelse från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 4

Det är en Fysisk och Kvick Besvärjelse

Den har en räckvidd på FV/2 rutor per effektgrad.

Dess effekt är omedelbar.

Magiken som kastar KALLA HANDEN skjuter iväg en stråle av köld mot ett valfritt mål, normalt en fiende. Lyckas magikern med besvärjelseslaget kommer strålen obönhörligen att träffa sitt mål.

Om målet är en levande varelse måste denna klara av ett svårt (-5) slag mot FYS. Om varelsen har någon form av naturligt skydd, läggs detta till CL för FYS-slaget. Om varelsen som träffas normalt är boende i mycket kalla klimat kan man skippa (-5) modifikationen på FYS-slaget. Ex på varelser från kalla klimat är Isbjörnar eller frostalver.

Om FYS-slaget misslyckas drabbas offret av extrema köldrysningar och kan inte göra något annat än att skaka innevarande SR. Om slaget lyckas drabbas offret ändå av köldrysningar men kan fortfarande utföra handlingar med -4 CL den innevarande SR

Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki