FANDOM


Köpslå är en primär färdighet i DoD5.

Den är baserad på grundegenskapen KAR.

Wongoser och Köpmän får en bonus på +5 till sitt FV när de skapas. Wongoser som ÄR köpmän får +10 i FV när de skapas. Hantverkare får en bonus på +3 FV när de skapas.

Denna färdighet används när man försöker pruta eller köpslå om något.

När en rollperson eller anna viktig karaktär vill Köpslå börjar SL jämföra de två förhandlarnas INT. Resultatet är modifikationen till Köpslå. CL bör också modifieras i hemlighet av SL om utropspriset på varan ÄR för högt. för varje 10% över varans verklige pris bör rollpersonen få +1 CL. CL kan naturligtvis modifieras av en massa andra faktorer, tillgång och efterfrågan, etc.

Man får bara slå ett köpslå slag per vara och dag:

Ett fumlat färdighetsslag innebär att priset på varan höjs med 5%*differensvärdet. vill eller kan man inte köpa varan för det nya priset får man låta bli, det finns säkert andra intresserade kunder...

Ett misslyckat färdighetsslag innebär att man inte lyckas sänka priset alls, men man kan fortfarande få¨köpa varan till utropspriset.

Ett lyckat färdighetsslag innebär att man lyckas sänka priset på varan med 5%*differensvärdet

Ett perfekt färdighetsslag innebär att man lyckas sänka priset med 10%*differensvärdet.

BEskrivningen av den här färdigheten utgår från att rollpersonen vill köpa något. Det går såklart att "invertera" reglerna om rollpersonen försöker sälja något och få så mycket betaöt som möjligt för det.