FANDOM


Känna Magi är en sekundär färdighet i DoD5.

Animister, elementarmagiker, mentalister och ärkemagiker får den som Primär färdighet, inte som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen PSY.

Känna Magi har ett antal underfärdigheter: alla magiskolor behöver en egen känna magi-färdighet, till exempel Känna magi: Animism, Känna magi: elementarmagi: eller Känna magi: mentalism.

Färdigheten ger en karaktär förmågan att känna om det finns magi i närheten av karaktären. Färdighetsslag slås dolt av SL när hen tycker att det passar.

Färdigheten kan främst användas för att känna om ett föremål är magiskt eller ej. Får man tag i ett föremål man aldrig sett förut får man -20 på CL. Har man använt färdigheten på ett likadant föremål tidigare får man ignen modifikation. För varje Effektgrad som lagrats i föremålet får karaktären +1 i CL. Om slaget Fumlas får karaktären direkt felaktig information, (ett omagiskt föremål framstår som magiskt, ett magiskt föremål framstår som omagiskt.) Ett misslyckat slag ger ingen information alls, men karaktären vet att hen inte vet. Ett Lyckat färdighetsslag ger karaktären kunskap om att föremålet är magiskt, men ingen information om effektgrader eller antalet besvärjelser eller liknande information. Ett Perfekt Färdighetsslag ger karaktären information om hur många besvärjelser som finns i föremålet och hur många effektgrader som lagrats i föremålet.

För att känna Allmänna besvärjelser använder man helt enkelt den Känna magi-färdighet som har bäst FV. Man kan som sämst ha samma FV i Känna magi-färdigheten som man har i den motsvarande Magiskolan. Tränar man upp till exempel Elementarmagi kommer Känna magi:elemntarmagi att höjas med lika mycket.

Dessutom får en Magiker BC i alla Känna Magi-färdigheter, och de räknas som Primära färdigheter för magiker, ifall magikern vill träna upp dom separat.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki