FANDOM


Intelligens är en Grundegenskap. Intelligens förkortas INT

Intelligens är ett mått på en karaktärs förmåga att förstå och lära sig saker. Intelligens kan användas för att se om rollpersonen kommer på något som spelaren inte kommer på, eller tvärtom.

Intelligens är extra viktigt för Magiker eftersom det begränsar hur många besvärjelser de kan lära sig.