FANDOM


Initiativslag är en typ av tärningsslag som slås i början av varje SR då det är strid för att avgöra i vilken ordning alla de stridande kommer agera.

Alla stridande får slå initiativslag. Detta slag är 1T10+SMI+eventuella andra bonusar (T.ex Krigarens yrkesförmåga) Spelarna slår för sina rollpersoner, SL slår för SLP. Den av de stridande som får högst resultat kommer få agera först i rundan, sedan den med näst högst resultat, sedan den med tredje högst resultat osv. Om två stridande får exakt lika högt resultat på initiativslaget så får dessa slå ännu ett initiativslag för att avgöra sina inbördes ordning.

När alla stridande har fått göra sina handlingar i en SR, och om det fortfarande finns personer kapabla och villiga att fortsätta striden, så slås ett nytt initiativslag så fort nästa SR börjar.

Tillbaka till Strid Redigera
Källa: drakar och demoner: femte upplagan