FANDOM


Initiativ är ett värde som slås fram varje SR som en karaktär är i strid.

Initiativslag slås precis i början av varje SR. Alla stridande slår 1T10+SMI för att avgöra sitt eget Initiativ den rundan.

Den av kombatanterna som får högst initiativ kommer agera först i Stridsrundan, sedan den som fick näst högst initiativ, sedan den som fick tredje högsta initiativet osv, tills alla stridande har gjort slut på sina handlingar.