FANDOM


Initiativ är ett värde som slås fram varje SR som en karaktär är i strid.

Initiativslag slås precis i början av varje SR. Alla stridande slår 1T10+SMI för att avgöra sitt eget Initiativ den rundan.

Den av kombatanterna som får högst initiativ kommer agera först i Stridsrundan, sedan den som fick näst högst initiativ, sedan den som fick tredje högsta initiativet osv, tills alla stridande har gjort slut på sina handlingar.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki