FANDOM


Hypnotisera är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Mentalister får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen PSY.

MEd färdigheten hypnotisera kan man försätta en annan person i ett transtillstånd som öppnar dennes undermedvetna utan att personen egenltigen är medveten om det.

För att lyckas behöver hypnotisören möta offrets blick och övervinna dennes PSY med sitt eget FV i hypnotisera på Motståndstabellen i 3 SR i rad. Om det första slagt lyckas kan offret inte välja att titta bort förräns hypnotisören misslyckas eller någon tredje person lägger sig i och stör hypnotisören.

När offret väl är i trans kan hypnotisören framkalla minnen som offret trodde sig ha glömt, få offret att berätta saker som hen egentligen inte ville eller kunde berätta, och få offret att utföra handlingar som hen egentligen inte kunde tänka sig.

Om hypnotisören försöker få offret att berätta något eller göra något som går helt omet offrets natur kan en ny kontroll behöva göras (PSY mot Hypnotiser på Motståndstabellen) och modifikationer bör göras till offrets fördel om hypnotisören begär ett mord eller förräderi eller liknande hemskheter.

Hypnosen håller i sig tills någon väcker den hypnotiserade. Det går inte att upptäcka att någon är hypnotiserad på annat än hens handlingar.

FV i hypnotisera kan aldrgi bli högre än karaktärens PSY, även om det är en yrkesfärdighet.