FANDOM


Hoppa är en Primär färdighet för alla raser i DoD5.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Denna färdighet används när man behöver hoppa särskilt långt eller högt och om man skulle råka falla.

En karaktär som kan ta ordentligt med sats kan hoppa lika många decimeter högt som hens FV i Hoppa + SMI. Kan karaktären inte ta sats kan hen hoppa hälften så högt.

En karaktär som kan ta ordentligt med sats kan hoppa lika många decimeter långt hens FV i Hoppa + (SMI*4). Kan karaktären inte ta sats kan hen hoppa hälften så långt.

Satsen måste vara dubbelt så lång som hoppet är långt eller högt.

CL modifieras enligt tabellen nedan eller enligt något annat som SL tycker passar.

Modifikationer på Hoppa
Modifikation
Hopparen bär på mer än STY *4 kg -10
Hopparen bär på mer än STY *2 -5
Hindrande Klädsel -5

Ett fumlat Färdighetsslag på Hoppa innebär att karaktären snubblar mitt i upphoppet och faller till marken där hen står eller nån halvmeter bort.

Ett misslyckat Färdighetsslag innebär att man hoppar lika högt/långt som man kan - Differensvärdetfärdighetsslaget.

Ett Lyckat Färdighetsslag innebär att man hoppar lika högt/långt som man kan + Differensvärdetfärdighetsslaget.

Ett perfekt färdighetsslag Innebär att man hoppar precis så högt/långt som behövdes, inom rimlighetens gränser. Dessutom gjorde man det väldigt snyggt och graciöst.

Färdigheten används också för att minska fallskador: En RP kan falla (FV i Hoppa)+(SMI*2) dm utan att ta någon skada alls. Faller man längre får man räkna bort denna längd från den totala falllängden när mna beräknar skadan.