FANDOM


Historia är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Det är en B-färdighet.

Lärda får den yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Färdigheten Historia ger en karaktär kunskaper om händelser i det förflutna. En skicklig historiker kan svara på frågor om när någon regerade eller när ett visst krig utspelade sig. Historikern vet ofta inte bara VAD som hände utan och VARFÖR det hände och vilka FÖLJDER det fick.

En historiker får välja ETT valfritt specialområde inom historia som hen alltid får en bonus till CL på +10. Specialområden bör vara ganska avgränsade och små områden. Ex på specialområden skulle kunna vara: Dvärgarnas utvinning av Svart Gas, Wongosernas folkvandringar, Orchernas artefaktframställning under hövding Gronks regim.

Ingen kan ha högre FV i Historia än man har i Läsa/Skriva något språk.

Om man behöver veta något särskilt historiskt kan det vara läge för ett Färdighetsslag. SL slår slaget dolt. Ett perfekt slag ger informationen man vill ha, och lite extra information som kanske kan vara till nytta. Ett Lyckat slag ger informationen man vill ha. Ett misslyckat slag ger ingen information alls. Ett Fumlat slag ger direkt felaktig information.


Modifikationer till Färdighetsslag i Historia
Händelser (Exempel) CL-Mod.
Mycket viktigt (Stort krig) +5
Viktigt (kungamord, litet krig) +0
Litet (Upprorsförsök, mord på länsherre) -5
Mycket liten (Liten översvämning) -10
Andra modifikationer CL-Mod.
Händelsen utspelade sig i ett annat land -2
Händelsen utspelade sig på en annan kontinent -10
För varje femtio år tillbaka i tiden -1
Historikerns specialområde +10