FANDOM


Heraldik är en sekundär färdighet i DoD5.

Den är baserad på grundegenskapen INT.

Det är en B-färdighet.

Den här färdigheten låter en Rollperson känna igen och identifiera olika familjers heraldiska vapensköldar och symboliken i dessa. I Chronopia kan heraldiker identifiera adelsfamiljers vapensköldar men de kan även identifiera symboler som betecknar den stora mängd gatugäng, vaktstyrkor, klaner, tempelsekter och andra grupperingar.

Ofta får man modifiera CL för heraldik om symbolen betecknar en utländsk familj/grupp, eller någon från en mycket främmande kultur. Om symbolen är väldigt berömd, orginell eller liknande kan man modifiera CL positivt.

Vissa symboler känner nästan alla personer igen, även om de har FV 0 i Heraldik, exempelvis symbolen för sin hemstad, för Chronopia eller för Kejsaren är svåra att inte lära sig när man bor i Chronopia.