FANDOM


Hasardspel är en Sekundär färdighet i DoD5.

Vissa Resenärer får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen PSY.

Den här färdigheten gör att en RP blir bättre på att spela kort eller tärning eller liknande spel om pengar. Det ger RP en känsla för när det är dags att satsa, vad man skall satsa och hur mycket man skall satsa.

Reglerna gäller alla hasardspel, omgjort till ett abstrakt system.

När en RP vill spela hasardspel följer man denna procedur:

SL bestämmer i hemlighet motståndarens FV i hasardspel (om detta värde inte redan är känt)

Rollpersonen och motståndaren kommer överens om vad som skall satsas, och vad insatsen skall vara (normal, dubbel, femdubbel etc)

SL slår dolt 1T10 för motståndaren och spelaren och lägger till deras respektive CL. Den som får det högsta värdet vinner en summa motsvarande differensen i de båda spelandes resultat gånger den myntenhet man tidigare kommit överens om.

Fusk Redigera

De rollpersoner eller andra karaktärer som vill kan fuska i hasardspel. Det kräver att man har tillgång till preparerade tärningar eller kort. Om man fuskar kan man öka sin CL i Hasardsspel med +1-+10, fuskaren får själv välja hur stor bonus hen vill ha. Motståndaren och alla som ser på kan upptäcka fusket. Motspelaren och alla som ser på får slå ett färdighetsslag mot (Finna dolda ting + CL i Hasardspel + Fuskarens fusktillägg - Fuskarens CL i hasardspel)

Fuskare i Chronopia drabbas ofta av våldsamma konsekvenser.

Tillbaka till Sekundära Färdigheter Redigera
Källa: Drakar och demoner; femte upplagan