FANDOM


Hantverkare är ett yrke i DoD5.

Hantverkare och Köpmän är de vanligaste yrkena i Chronopia. Det finns alltid jobb fr en skicklig hantverkare. En hantverkslärling, eller gesäll får ofta slita nästan alla vakna timmar på dygnet för att lära sig och hjälpa sin mästare, men när en hantverkare skaffat sig sitt mästarbrev får hen gärna starta en egen verkstad och ta sig an lärlingar eller gesäller. Om hen inte hellre vill arbeta för någon annan eller kanske ombord på något fartyg eller liknande.

Spelaren kommer behöva välja ett hantverk som är hantverkarens primära, se beskrivningen av färdigheten Hantverk för att få förslag på vilka hantverk som kan väljas

Yrkesförmåga Redigera

En hantverkare får alltd +3 CL i färdigheterna Köpslå och Värdera.

När hantverkaren skapas får hen dessutom "gratis" FV 10 i sitt primära hantverk. (Dvs en av de tre hantverksfärdigheterna som får väljas som yrkesfärdighet.)

Yrkesfärdigheter Redigera

Vill du inte spela en hantverkare kan du välja ett annat yrke

Vill du spela en hantverkare kan du gå vidare till att skaffa fler yrkesfärdigheter

 Hantverkare som SLP:er Redigera

Självklart kan en SL behöva ha en hantverkare som SLP. Om SL inte vill eller kan skapa en helt ny SLP går det såklart bra att använda värdena nedan för en "typisk hantverkare i Chronopia". Värdena kan också användas som inspiration till en egen-skapad köpman.

Värden för en typisk köpman

GE/Färdighet

Värde

STY 12
STO 13
FYS 12
SMI 11
INT 12
PSY 11
KAR 11
KP 13
SB 0
Administration 12
Finna dolda ting 12
Hantverk 15
Hantverk 12
Hoppa 9
Klättra 10
Låsdyrkning 8
Slagsmål 11
Smyga 5
Upptäcka fara 8
Vapenfärdighet 8
Förflyttning 10

En hantverkare har så gott som alltid tillgång till det som krävs för att utföra sitt hantverk. Hen går sällan runt och bär på det till vardags, men hen har det i sitt hem eller på sin arbetsplats. Hantverkare är ofta praktiskt klädda.