FANDOM


Hantverk är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Hantverkare får tre hantverksfärdigheter som yrkesfärdigheter, Krigare, köpmän, munkar, resenärer och vissa barder får en hantverksfärdighet som yrkesfärdighet.

Dvärgar får en Hantverksfärdighet som Primär Färdighet. En hantverkare får gratis en bonus på +10 i en av de tre Hantverksfärdigheter som hen väljer som Yrkesfärdigheter. En dvärg som också är en hantverkare får om hen vill lägga denna bonus på det hantverk som den väljer som sin primära färdighet.

Det är en B-färdighet.

Olika hantverksfärdigheter baseras på olika Grundegenskaper

Hantverk har ett stort antal underfärdigheter, som man måste lära sig som olika färdigheter. Har man minst en hantverksfärdighet som yrkesfärdighet så kommer alla hantverksfärdigheter räknas som yrkesfärdigheter. Ex på olika underfärdigheter till hantverk kan vara: Hantverk:Smide (baseras på STY), Hantverk:sömnad (SMI) Hantverk:Snickeri(SMI), Hantverk:Stenhuggning (SMI), Hantverk:Garvning (INT), Hantverk:Guldsmide (SMI), Hantverk:Juvelsnideri (SMI), Hantverk:Hovslageri (SMI), Hantverk: Gjutning (INT), Hantverk: Träsnideri (SMI), Hantverk:Tygfärgning (INT) etc, hitta gärna på egna hantverk.

De olika färdighetsnivåerna innebär följande:

B0 Ingenting (FV0)

Rollpersonen kan inte alls utföra hantverket.

B1 Lärling (FV1-4)

Lärlingen kan tillverka enkla saker som uppfyller sitt syfte men inte ser så fina ut. Om en lärling lägger ner åtminstone dubbelt så lång tid som en kunnig hantverkare så kan hen tillverka saker som med lite god vilja kan klassas som godtagbara. Ingen köper produkter av en lärling utom i yttersta nödfall.

Om en lärling tillverkar ett vapen får vapnet sin skada minskad med -2 och BV minskad med -4. Om en lärling tillverkar en rustning minskas rustningens abs med 1 och rustningens vikt ökas med 1.

Priset för vad en lärling tillverkar blir oftast bara en fjärdedel av det normala priset.

B2 Gesäll (FV5-10)

En gesäll behärskar sitt hantverk endast obetydligt sämre än en kunnig (normal) hantverkare. Gesällen behärskar det mesta inom hantverket utom de riktigt svåra bitarna.

Ett vapen tillverkat av en gesäll har sin Skada minskad med -1 och BV minskad med -2

Priset för något en gesäll tillverkat är oftast hälften av det normala priset.

B3 Kunnig (FV11-15)

En kunnig hantverkare kan tillverka vad som helst inom sitt yrke.

Det som en kunnig hantverkare tillverkar har standardvärden och kan säljas för standardpriser.

B4 Mästare (FV16-19)

En mästare höjer sig över medelmåttan av andra hantverkare och är erkänd bland sina kolleger som en mästare.

Vapen tillverkade av en mästare får sitt BV ökat med +2

En mästare kan sälja sina artiklar för dubbla standardpriset.

B5 Framstående mästare (FV20+)

En framstående mästare kan tillverka den absoluta gräddan av sitt hantverk. Framstående mästare behärskar precis alla aspekter av sitt hantverk till det yttersta. Inte sällan har framstående mästare en eller flera mästare runt sig som försöker lära sig av henom.

Ett vapen tillverkat av en framstående mästare får sin Skada ökad med +1 och sitt BV ökat med 4.

En rustning tillverkad av en framstående mästare får sin abs ökad med 1

En framsående mästare kan sälja sina produkter för tio gånger standardpriset.