FANDOM


Hantera Fällor är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Lönnmördare, paladiner och Tjuvar får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Färdigheten hantera fällor används när man vill Oskadliggöra eller gillra fällor.

Färdighetsslaget slås dolt. Om man Misslyckas oskadligöra en fälla kommer man ändå tro att den är oskadliggjord. Det finns normalt 50% chans att fällan utlöses direkt om man misslyckas med att oskadliggöra den, om inte annat anges i beskrivningen av fällan. Fumlar man sitt färdighetsslag utlöses alltid fällan direkt.