FANDOM


Gyckelkonster är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Gycklare får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen SMI.

Det är en B-färdighet.

Gyckelkonster är Spektakulära och imponerande konster som oftast utförs på gator och torg av gatuartister. Det finns även gycklare som uppträder på andra ställen än rakt på gatorna, men gatuartister är de vanligaste gycklarna.

En person med färdigheten Gyckelkonster kan nästan alltid utföra de gycklekonster som ingår i hens B-FV utan några som helst problem. Om gycklaren blir allvarligt störd under utförandet av konsterna, tillexempel om hen blir knuffad eller ordentligt häcklad kan det behövas ett Färdighetsslag.

B0. ingenting (FV 0)

Karaktären kan inga gyckelkonster alls.

B1 Nybörjare (FV 1-4)

Gycklaren kan gå på händer och gå på styltor.

B2 Tränad (FV 5-10)

Gycklaren kan gå på händer och gå på styltor, spruta eld, sluka eld och jonglera med tre bollar.

B3 Kunnig (FV 11-15)

Gycklaren kan gå på händer och gå på styltor, spruta eld, sluka eld och jonglera med fyra olika föremål t.ex bollar, knivar, tallrikar etc...

B4 Erfaren (FV 16-19)

Gycklaren kan gå på händer och gå på styltor, spruta eld, sluka eld och jonglera med fem olika föremål t.ex bollar, knivar, tallrikar etc. Man kan också jonglera föremål fram och tillbaka med en annan gycklare som har nått B-FV 4 eller 5. den erfarne Gycklaren kan också sluka svärd och liknande.

B5 Mästare (FV 20+)

Gycklaren kan gå på händer och gå på styltor, spruta eld, sluka eld och jonglera med sju olika föremål t.ex bollar, knivar, tallrikar etc. Man kan också jonglera föremål fram och tillbaka med en annan gycklare som har nått B-FV 4 eller 5. Gycklaren kan också sluka svärd och liknande. Slutligen så kan mästargycklaren utföra avancerade balansakter utan större problem, T.ex stå på en stol som står på en påle som står på en tunna och liknande konster.