FANDOM


Ett grundegenskapsslag är ett tärningslag som görs med 1T20 mot något grundegenskapsvärde. Det fungerar i princip likadant som ett Färdighetsslag, fast man använder ett grundegenskapsvärde istället för ett FV.

Oftast bör man slå tärningar mot någon färdighet hellre än en grundegenskap, men ibland passar grundegenskaper bättre som måttstock för om man klarar av något särskilt.