FANDOM


Grundegenskaper (förkortas GE) är de mest grundläggande värdena för en karaktär i DoD5. Allt en rollperson eller SLP tar sig för påverkas av hens grundegenskaper.

Grundegenskapernas namnRedigera

Det finns 7 Grundegenskaper:

Styrka

Fysik

Smidighet

Intelligens

Psyke

Karisma

Storlek

Klicka på varje egenskap för en närmare beskrivning av dem. 


Att skaffa Grundegenskaper under skapandet av en karaktärRedigera

Eftersom GE är så pass viktiga för en rollperson var inte blyg för att använda många BP i utvecklandet av din Rollperson när du kommit så här långt.

Fundera först på vilket värde du vill ha på dina grundegenskaper. Titta sedan i tabellen och hitta det värde du vill ha till vänster. Kostnaden för det värdet står till höger i tabellen. När du betalat dina BP för det värdet du vill ha lägger du till, eller drar ifrån modifikationen för grundegenskapen som du fått tidigare från ditt val av ras och ålder. Alla grundegenskaper utom STO köps med BP från tabellen nedan. 

Ex: tänker du spela ett Troll i Vuxen ålder får du +6 i STY "gratis". Vill du ha ett troll med 20 i styrka räcker det att du betalar BP-kostnaden för 14, eftersom modifikationen kommer höja ditt STY-värde med 6 poäng.

Grundegenskapsvärden och deras BP-kostnader
GE-Värde BP-kostnad
3 0
4 1
5 2
6 3
7 5
8 7
9 9
10 10
11 11
12 12
13 14
14 17
15 20
16 25
17 30
18 40

Tänk på att du MÅSTE skaffa minst 3 i alla grundegenskaper, efter att eventuella modifikationer lagts till. 


STORLEKRedigera

Grundegenskapen STO skaffas på ett annat sätt än övriga grundegenskaper. 

Beroende på vilken ras du valt står det tre olika värden vid STO-modifikationen i beskrivningen av rasen. Värdet inom parenteserna är medel storleken för den valda rasen. Värdena som står runt - tecknet visar rasens minsta respektiva största möjliga värde i STO

Vill man att sin Rollperson ska vara av medelstorlek skriver man helt enkelt rasens medel-STO som sitt värde. Vill man vara större behöver man spendera BP enligt följande tabell:

Kostnad för att höja STO
ökning BP
+1 2
+2 4
+3 6
+4 8
+5 10

Vill man däremot vara mindre än sin Ras medelstorlek får man tillbaka BP enligt följande tabell:

Sänkning BP
-1 +1
-2 +2
-3 +3
-4 +5
-5 +7


Nästa steg i skapandet av en rollperson är att räkna ut Kroppspoängen