FANDOM


Giftkunskap är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Lönnmördare, Paladiner, Vissa Animister, Elementarmagiker, Mentalister, Munkar och Ärkemagiker får den som Yrkesfärdighet.

Den är baserad på grundegenskapen INT.

Färdigheten giftkunskap ger Rollpersonen kunskap om hur man framställer och använder olika typer av mer eller mindre skadliga gifter, och deras motgift.

En RP kan spendera tid (en dag) med att leta efter ingridienser till sina gifter. Ett lyckat färdighetsslag innebär då att hen hittar 1T2 doser av giftet. Ett Perfekt färdighetsslag innebär att hen hittar 2T4 doser. Detta förutsätter förstås att hen söker på en plats där det finns en chans att ingridenserna finns.

För det mesta krävs det att ingridienserna prepareras i ett laboratorium, med mätglas, eld, vatten, Speciella ingridienser m.m.