FANDOM


Det finns en enorm uppsjö av gifter i Chronopia. De framställs på olika sätt, tillexempel kan de växa i naturen, som olika växter eller som vissa djurs eller monsters naturliga vapen. Vissa av dessa "naturliga" gifter kan man plocka och använda som de är, andra måste prepareras på olika sätt, blandas med olika ingridienser för att framställa gifter etc. Gifter kan även vara skapade på alkemisk eller magisk väg. De exakta detaljerna för att skapa ett gift är upp till SL.

Den enorma variationen på gifter till trots går det att dela upp alla gifter i fem olika kategorier:

  1. Nervgifter
  2. Muskelgifter
  3. Gifter som drabbar andningsvägarna
  4. Gifter som drabbar blodomloppet
  5. Funktionsnedsättande gifter

Olika Verkansstadier Redigera

Alla gifter har en STY som visar hur kraftfullt det är. När en person drabbas av ett gift använder man giftets STY mot personens FYSmotståndstabellen. Alla gifter har fyra stadier av verkan: Lindrig, Måttlig, Allvarlig och Dödlig. Beroende på hur bra slag man slåt på Motståndstabellen kan man ta reda på vilken verkansgrad man drabbas av.

Verkansgrad av gifter
Motståndsslaget... Verkansgrad
...Lyckas Lindrig
Misslyckas med 1-5 Måttlig
Misslyckas med 6-10 Allvarlig
Misslyckas med mer än 10 eller fumlas Dödlig

Hur lång tid tar det innan giftet börjar verka?Redigera

En person som blir förgiftad kommer drabbas av giftets lindriga effekter efter (20 - giftets STY) SR. Den måttliga effekten inträder efter (20 - giftets STY) minuter. Den allvarliga effekten inträder efter (20 - giftets STY) timmar och den dödliga effekten inträder efter (20 - giftets STY) dygn. 

Ex: Ett gift med STY 5 kommer drabba en person med lindriga effekter efter 15 SR, med måttliga effekter efter 15 minuter, allvarliga effekter efter 15 timmar och dödliga effekter efter 15 dygn. 

Om giftets STY är mellan 20-29 verkar det väldigt fort: Lindrig efter en SR, måttlig efter två SR Allvarlig efter en minut, dödlig efter en timme. 

Om giftets STY är 30+ så verkar det ännu fortare. Lindrig efter en SR, måttlig efter två SR, allvarlig efter tre SR, dödlig efter en minut.

Hur länge verkar giftet?Redigera

Varje dag giftet är i kroppen får personen slå ett slag med sin FYS mot giftets STY på motståndstabellen. 

Lyckas slaget sjunker giftets STY med 1 poäng. En etta på motståndsslaget innebär alltid att man lyckas. Denna process kan teoretiskt hindra giftet att nå det dödliga stadiet om man har tur. 

NervgifterRedigera

Lindrig: Lätt nedsatt känsel i händer och fötter. Problem med finmotoriken som om du vore berusad eller väldigt kall. SMI -5

Måttlig: Mycket kraftig känsla av (1T6: 1-2 Hetta och svettningar; 3 nålar; 4 köld; 5 sveda; 6 ömhet) i armar och ben. Det blir väldigt svårt att känna något annat med armar och ben. SMI -15, INT -10, PSY -10

Allvarlig: Du blir medvetslös. Dessutom måste du slå ett svårt (-5) FYS slag för varje kroppsdel. Misslyckas slaget komemr kroppsdelen vara totalförlamad resten av livet. Ett förlamat huvud eller bröstkorg innebär döden. 

Dödlig: Giftet påverkar din hjärna och gör dig hjärndöd. 

MuskelgifterRedigera

Lindrig: Händer och fötter svullnar en aning, Du drabbas av lätt yrsel och ditt skinn känns som du har bränt dig. Du drabbas av 1T4 skada mot totala KP. SMI -5, PSY -5

Måttlig: Hela din kropp svullnar upp lätt, du känner dig öm och varm. SMI -10, PSY -10, STY -5. Dessutom behöver du slå 1T20 varje timme (1-17: inget händer; 18: Spasmer i en slumpmässigt vald kroppsdel som orsakar 1 KP skada i kroppsdelen; 19: Spasmer i en slumpmässigt vald kroppsdel orsakar 1T3 KP i skada i kroppsdelen, 20: Spasmer orsakar 1T6 KP i skada mot totala KP )

Allvarlig: Du blir medvetslös. Du får hög feber och kraftiga svettningar. Dessutom behöver du slå Svårt (-5) FYS -slag för varje kroppsdel: Misslyckas slaget blir musklerna i kroppsdelen så pass skadade att kroppsdelen kommer förtvina och bli helt obrukbar resten av livet. Drabbar detta huvudet eller bröstkorgen dör du. 

Dödlig: Giftet drabbar ditt hjärta och du dör. 

Gifter som drabbar andningsvägarnaRedigera

Lindrig: Du blir andfådd och känner ett lätt tryck över bröstet samt yrsel. SMI -2, INT -2, PSY -2

Måttlig: Du drabbas av kraftig yrsel, tryck över bröstet och smärtsam hosta. SMI -5, INT -5, PSY -5 och 1T4 skada mot totala KP

Allvarlig: Medvetslöshet. Kraftiga och smärtsamma hostningar. Dessutom behöver du slå ett medelsvårt FYS-slag varje dag giftet är i din kropp. Misslyckas slaget drabbas du av syrebrist i hjärnan vilket sänker din INT och PSY med 1 poäng var permanent. 

Dödlig: Kvävning, syrebrist, rubbet, död. 

Gifter som drabbar blodomloppetRedigera

Lindrig: Du får hettande, ömmande och svullnader runt såret (om du har ett). Dessutom yrsel, synsvårigheter och feber. SMI -3

Måttlig: Kraftig yrsel och hög feber. 1T4 KP i skada i den kroppsdel där giftet kom in i din kropp, (magen om du åt/drack giftet) samt från totala KP. SMI -7. 

Allvarlig: Din hud blir blåaktig, du drabbas av allvarliga frostbrytningar, och en extrem huvudvärk som orsakar 1 KP skada per minut tills du hamnar i medvetslöshet. Varje dygn giftet är i din kropp behöver du slå 1T6 (1-3: inget händer, 4: Syrebrist i hjärnan ger -1 på INT och PSY, 5: Slumpmässigt vald HAND eller FOT blir utan blodförsörjning och måste amputeras, 6: Slumpmässigt vald ARM eller BEN drabbas av blodförlust och måste amputeras. 

Dödlig: Blodförgiftning. Död. Bättre lycka med nästa rollperson. 

Funktionsnedsättande gifterRedigera

Lindrig: Illamående och yrsel. SMI -5

Måttlig: Slå 1T10, den drabbade funktionen blir utslagen tills giftet lämnat kroppen. 1: synen (blind), 2:Hörseln (döv), 3: Matsmältningen (kräks, kan ej äta), 4 känseln (blir så gott som förlamad från näsan och neråt), 5: urinvägarna (inkontinens), 6: Levern (25% risk per dag för en blodförgiftning), 7: luktsinnet (kan ej lukta eller smaka saker), 8: Smaksinnet (kan ej smaka saker), 9: två funktioner slås ut (slå två gånger till på denna tabell), 10: tre funktioner slås ut (slå tre gånger till på denna tabell)

Allvarlig: Samma som måttlig, förutom att funktionen återställs inte när giftet lämnar kroppen. Lycka till om matsmältningen eller känseln är utslagen. 

Dödlig: Lever och njurar ger upp, du drabbas av massiv blodförgiftning och dör.