FANDOM


Geologi r en sekundär färdighet i DoD5.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Dvärgar får Geologi som en Primär Färdighet.

Geologi är en B-Färdighet.

Geologi är kunskap om sten, jord och metaller. Färdigheten kan användas för att kunna ta reda på vart man bör hitta ädla stenar och metaller, samt hur man värderar dom. CL är såklart mycket beroende på omd et faktiskt finns någon fyndighet där man söker, SL får avgöra från fall till fall.

Färdighetsslag för Geologi bör slås dolt av SL så att spelaren inte vet om det rlr sig om misslyckande eller om det faktiskt inte finns något att finna.

Om en geologikunnig vill kan hen värdera olika metaller och ädelstenar men hjälp av färdigheten Geologi istället för färdigheten Värdera. Detta går till på samma sätt som för färdigheten Värdera, men man byter ut FV i Värdera mot FV i Geologi.

Andra frågor en Geologikunnig bör kunna få svar på är t,ex:

  • Är denna mark bördig?
  • Finns det vatten här?
  • Är detta område vulkaniskt?
  • Är detta område jordbävningshotat?
  • Vilken grottgång skall vi välja för att hitta ut?