FANDOM


Geografi är en Sekundär Färdighet i DoD5.

Det är en B-Färdighet.

Köpmän, Lärda, resenärer och vissa barder får den som yrkesfärdighet.

Den är baserad på Grundegenskapen INT.

Färdigheten geografi består av ett antal underfärdigheter baserade på länder/kontinenter, beroende på hur nogrann SL vill vara i sin kampanj. Varje kontinent/land får bli en egen färidhget ex: Geografi:Chronopia eller Geografi: Ereb Altor. Dock, om en Rollperson har en Geografi-färdighet som yrkesfärdighet, så komemr alla geografi-färdigheter räknas som yrkesfärdigheter, även om Rollpersonen har FV 0 i dom.

Färdigheten Geografi ger en karaktär kunskap om kontinenten/landet hen bor på/i, VIlka folkslag som bor där, Vilka språk som talas, Hur vattenvägarna går, Hur höga bergen är, hur stora städerna är, etc.

Denna kunskap kan även ge spelarna information om vart de kan behöva åka. En karta eller uppslagsverk eller liknande ger såklart plusmodifikationer till FV om kartan stämmer.

Ett lågt FV ger karaktären namnet på länderna runtomkring hens hemland men inte så mycket mer.