FANDOM


Gömma sig är en primär färdighet, för alla raser, i DoD5

Den är baserad på GE INT.

Denna färdighet används när en rollperson eller annan viktig karaktär försöker att inte synas.

SL kan och bör modifiera CL utefter tabellen nedan eller utifrån något annat som passar. SL slår tärningslaget dolt, och antecknar eller memorerar differensvärdet.

Om slaget lyckas kommer personen ha gömt sig och inte synas. Om någon vill hitta personen kommer denna behöva använda Finna dolda ting, och dennes färdighetsslag kommer modifieras med den gömdes differensvärde.

Modifijationer för Gömma sig
Modifikationer
Kläder som kontrasterar mot bakgrunden -4
Kläder som smälter in i bakgrunden +1
Skymning/Gryning +2
Natt +5