FANDOM


Fysik är en Grundegenskap som förkortas FYS.

Det är ett mått på en karaktärs uthållighet, hälsa, Motståndskraft mot gifter och sjukdomar, Härdighet mot väder och vind och förmågan att tåla skador.

Ju höge fysik en har desto bättre kondition och skadetålighet har en.