FANDOM


Fysik är en Grundegenskap som förkortas FYS.

Det är ett mått på en karaktärs uthållighet, hälsa, Motståndskraft mot gifter och sjukdomar, Härdighet mot väder och vind och förmågan att tåla skador.

Ju höge fysik en har desto bättre kondition och skadetålighet har en.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki