FANDOM


Fumla är det sämsta tänkbara resultatet för ett Färdighetsslag eller Grundegenskapsslag

Att Fumla innebär att man misslyckas så mycket med en färdighet eller handling som det alls är möjligt.

Drakar och Demoner 5 Redigera

Om färdighetsslaget blir 20 har man Fumlat. De flesta färdighetsbeskrivningar har förslag på vad som händer när färdigheten fumlas, men de som inte har sådana förslag eller om SL inte tycker förslagen passar in så innebär ett fumlat slag sämsta tänkbara resultat. OBS: om CL är högre än 20 och tärningen visar 20 ska man slå om 1T20. om denna tärning visar högre än FV är det ett Fummel, annars är det ett vanligt misslyckande.