FANDOM


Alla magiker äger en formelsamling. Det är vanligtvis en bok där magikern skriver ner alla besvärjelser hen kan. Det kan också vara en samling pergament, eller en skriftrulle eller något annat som det går att skriva på och som är lätt att bära med sig. Oavsett vilken form formelsamlingen har är den så gott som alltid magikerns värdefullaste ägodel. Det är vanligt att magiker har flera kopior av sina formelsamlingar, ifall någon skulle komma bort.

Att läsa besvärjelser ur en annan magikers formelsamling är ofta helt poänglöst. (Det är omöjligt att förklara varför särskilt bra i text för en ickemagiker, inklusive alla människor som lever i den verkliga världen, därför är det lite luddigt varför det är på detta sätt.) Gester och trollformler är ofta likadana från magiker till magiker, men den viktigaste komponenten i alla besvärjelser är den Psykiska kanaliseringen av den magiska kraften, och denna utförs på helt unika sätt för varje magiker. Därför blir en formelsamling ofta helt värdelös om den byter ägare, om det inte är till en ny magiker som kände den förre ägaren väldigt bra och därför hade någon liten inblick i hur den förre ägaren beskrev den psykiska kanaliseringen för sig själv, och hur detta kan översättas till hur den nya ägaren utför psykiska kanaliseringar.

De besvärjelser en magiker har FV i antas vara nedskrivna i åtminstone en av hens formelsamlingar, allra helst i alla kopior av den. flesta regler för hur man kastar besvärjelser antar också att magikern Memorerat de besvärjelser hen använder.

Om en magiker förlorar alla kopior av sin formelsamling har hen förlorat alla besvärjelser hen inte hade memorerat, och måste lära sig alla dessa från grunden igen. Lyckligtvis går det snabbare att återlära sig sådan förlorad kunskap, och magikern får göra tre gånger så många förbättringsslag som hen hade fått göra för en HELT ny besvärjelse.

Om en magiker måste, eller vill, så är det möjligt att kasta en besvärjelse direkt från formelsamlingen, utan att Memorera den. Det tar dock mycket längre tid. En Kvick besvärjelse tar 1T6 SR att kasta. En vanlig besvärjelse tar 1T6 minuter att kasta. En ritual är helt omöjlig att kasta på detta sätt. Det är självklart helt nödvändigt att magikern har formelsamlingen med sig, så hen kan läsa högt ur den när besvärjelsen kastas.

Tillbaka till magi Redigera
Källa: Drakar och demoner; femte upplagan