FANDOM


Fobier är en irrationell rädsla för något.

Ibland kan det hända att en rollperson drabbas av fobier. Oftast drabbas man av sådana genom slag på Skräcktabellen, men det kan finnas andra tillfällen då en person drabbas av fobier.

Fobier i DoD antas ha tre nivåer: Mild, Normal eller Svår. En mild fobi innebär kraftiga olustkänslor när man utsätts för det man har fobi emot, en normal fobi innebär en irrationel, men väldigt verklig rädsla för det man har fobi emot och en svår fobi innebär att personen knappt klarar av att höra talas om det mna har fobi emot utan att försöka fly, eller åtminstone bli lite darrig.

Fobier är ofta väldigt specifika, dvs en person med torgskräck lider inga större problem av att bli instängd i en garderob. En person med hundskräck har inga problem att umgås med katter, hästar eller andra djur.

Fobier försvinner normalt av sig själva. En svår fobi bryts ner till en normal fobi efter 1T8 månader. En normal fobi blir en mild fobi efter ytterligare 1T8 månader och en mild fobi försvinner helt efter ännu 1T8 månader. Tänk på att vissa fobier försvinner aldrig av sig själva. Detta nämns när man får fobin.

När en person konfronteras med det hen har fobi emot behöver man slå ett slag på Skräcktabellen. En mild fobi öker skräckslaget med 5, en normal fobi ökar skräckslaget med 10 och en svår fobi ökar skräckslaget med 15.

När en person drabbas av en fobi skall man slå 1T20 på fobitabellen för att ta reda på exakt vad personen blir rädd för.

Fobitabellen
1T20 Fobi Innebär
1 Agorafobi Torgskräck
2 Klaustrofobi Cellskräck
3 Demofobi Folksamlingar
4 Ailurofobi Katter
5 Entemofobi Insekter
6 Ofiofobi Ormar
7 Skotofobi Mörker
8 Dendrofobi Träd
9 Talassofobi Hav
10 Xenofobi Andra raser
11 Hippofobi Hästar
12 Troglofobi Underjorden
13 Hagiogobi Heliga platser
14 Kynofobi Hundar
15 Ornithofobi Fåglar
16 Iktyofobi Fiskar
17 Pyrofobi Eld
18 Magofobi Magi och magiska effekter
19 Anekrofobi Odöda
20 Monofobi Ensamhet

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki