FANDOM


Finna Dolda Ting Redigera

Finna dolda ting är en färdighet i DoD5

Det är en primär färdighet, för alla raser, som baseras på GE PSY.

Denna färdighet används när man försöker avgöra om en person som MEDVETET försöker hitta något lyckas med att faktiskt hitta något. Saker man kan leta efter med Finna Dolda Ting är t.ex dolda dörrar, gömda personer, gömda saker, fällor och mycket annat. SL slår alla färdighetsslag för denna färdighet dolt.

Ett lyckat slag gör att rollpersonen hittar något intressant som legat dolt innan, om något sådant finns, annars ska spelledaren bara berätta att Rollpersonen inte finner något särskilt. Detta för att Spelaren aldrig ska kunna känna sig säker på om hen har letat igenom ett område ordentligt.

Om ett färdighetsslag Perfektas innebär det att rollpersonen hittar mycket mer saker eller information än vad hen normalt skulle fått. Om det finns flera saker finner Rollpersonen allt som kan tänkas finnas på platsen och får all information som rimligtvis kan fås genom att söka på platsen. Finns det ingen information om platsen kommer Rollpersonen vara säker på att det inte finns något att hämta på platsen. RP kommer inte kunna söka mer på platsen förrns det har gått tillrckligt lång tid för att den ska kunna ha ändrats, t.ex ett dygn.

Ett Misslyckat färdighetsslag innebär att SL bara ska berätta att rollpersonen inte finner något särskilt. Detta för att Spelaren aldrig ska kunna känna sig säker på om hen har letat igenom ett område ordentligt.

Ett fumlat färdighetslag innebär att RP blir helt övertygad om att platsen är tömd på intressanta ting eller information, även om så inte är fallet. RP kommer inte kunna söka på platsen igen förrns om ett dygn eller annan passande tid.