FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En undin är vattnets elementar. Den frammanas ur vatten, det kan vara ur ett naturligt vattendrag eller ur en behållare med vatten som magikern bär med sig. Den ser ibland ut som en enkel pelare av vatten och ibland som en vagt humanoid-liknande varelse gjord av vatten. Den kan:

  1. Svepa sig runt en varelse för att krossa och dränka den. Detta gör 1T8 i skada per SR.
  2. Skadas av vanliga, icke-magiska vapen, men tar bara halv skada.
  3. Bära ett föremål eller varelse med 6 STO per effektgrad genom vatten. Den kan då flytta sig 8 rutor per SR.
  4. Förinta en gnom. detta kräver ett motståndsslag: Undinens effektgrad mot gnomens Effektgrad på motståndstabellen. Lyckas slaget förintas gnomen omedelbart.
  5. Ömsesidigt förinta sina egna och en salamanders KP tills en av dem är förintad.
  6. Hjälpa ett vapen att fungera lika bra under vatten som över vatten.
  7. Förflytta sig 10 rutor per SR i vatten, eller 1 ruta per SR på land.
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki