FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En Umbra är en mörker-elementar. Den framkallas ur mörker vilket en magiker inta alltid har tillgång till på väldigt soliga dagar. Det går dock nästan alltid att framkalla en umbra ur en skugga vilket det nästan alltid finns tillgång till. En umbra ser ut som en helt kolsvart humanoid, vissa beskriver den som skapad av "fysiskt mörker". Den kan:

  1. Förinta en luminal. Detta kräver ett motståndsslag: Umbrans effektgrad mot Luminalens effektgradmotståndstabellen. Lyckas slaget förintas luminalen.
  2. Inte skadas av normala icke-magiska vapen.
  3. Skapa en glob av mörker omkring sig. Globen har en radie på 5 rutor per effektgrad. Allt ljus försvinner inuti globen, och det blir omöjligt att se för varelser utan Infrasyn. Ljuskällor (t.ex facklor) i globen släcks inte, men de går inte att se dom eftersom ljuset de skickar ut förstörs av globen. Man kan dock fortfarande bränna sig på eld även om den inte syns, och tar man ljuskällan utanför globen börjar ljuset från den fungera igen.
  4. Svepa sig omkring en varelse för att skräckslå denna. Ett motståndsslag krävs: Umbrans PSY mot offrets PSYmotståndstabellen. Lyckas slaget måste offret slå ett slag på skräcktabellen.
  5. Förflytta sig 15 rutor per SR.
  6. Se obehindrat i mörker.
  7. Få dubbel skada av eld.
  8. Orsaka 2T6 i skada per effektgrad på en salamander. Umbran träffar alltid med en attack mot en salamander.
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki