FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En Therm är en värme-elementar. Den frammanas ur en värmekälla, t.ex eld, solen eller något annat väldigt varmt. Thermen ser ut som ett lätt genomskinligt klot och är så pass varmt att luften dallrar omkring den. Den kan:

  1. Svepa in en varelse och ge den värmeskador: CL 8+effektgrader, skada: 1T4 per effektgrad
  2. Endast skadas av magiska vapen eller magi. Vanliga vapen får sina BV minskade med 1 om man försöker anfalla thermen med dom. Trävapen har 5% chans att fatta eld om man anfaller thermen med dom.
  3. Förinta en Glacial. Det krävs ett motståndsslag: Thermens Effektgrad mot Glacialens Effektgradmotståndstabellen. lyckas slaget förintas glacialen.
  4. Är immun mot värmeattacker och eldattacker
  5. Får dubbel skada av köldattacker.
  6. förflyttar sig 15 rutor per SR
  7. Skapa tunnlar genom massiv is, 1,5 meter bred, 1,5 meter hög, 1,5 meter djup per SR
  8. Värma ett metallvapen så pass att det gör 1T2 per effektgrad extra i skada. Det finns dock en risk på 5% per effektgrad att vapnet smälter (om det inte är gjort av mithril) upphettningen varar 1T4+5 SR
  9. Hetta upp alla varelser inom 2 rutors radie. Alla varelser i närheten av thermen måste slå ett svårt (-5) FYS-slag för att kunna göra något annat än att flämta av den starka hettan.
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki