FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En sylf framkallas ur luft, och kan därför FRAMMANAS i princip vartsomhelst, utom möjligen under vatten. 

Sylfen ser ut som en vagt människoliknande, genomskinlig skepnad. Den kan bl.a:

  1. Förflytta sig maximalt 40 rutor per SR, om den inte bär något. Normal hastighet är 10 rutor per SR.
  2. Bära ett föremål som har 6 STO per Sylfens effektgrad, 4 rutor per effektgrad
  3. Bära ett papper eller liknande lätt föremål, med tillexempel ett meddelande på, 28 rutor per effektgrad
  4. Blåsa omkull något eller något. Detta kräver ett motståndsslag STO mot STO på motståndstabellen
  5. Styra ett projektilvapen. CL ökar eller sänks med 1 per effektgrad, och skadan öker eller sänks med 1T3 per effektgrad
  6. Inte skadas av icke-magiska vapen eller eld. 
  7. Förinta en Salamander. Detta kräver ett motståndsslag: Sylfens effektgrad mot salamanderns Effektgrad på motståndstabellen. Ett lyckat slag förintar salamandern omedelbart. 


Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki