FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En salamander är en eld-elementar. Det krävs att det finns något som brinner i närheten av magikern för att kunna FRAMMANA en salamander, t.ex en fackla eller ett vaxljus. En salamander ser ut som en ödla skapad av eld. Den kan bla:

  1. Svepa in ett mål i flammor som gör 1T6 i skada per effektgrad. Rustningar och SKYDD skyddar som mot vanlig eld.
  2. Tända eld på allt brännbart den vidrör.
  3. Bli skadad av normala ickemagiska vapen, men orsakar 1T6 skada per effektgrad på alla vapen som träffar den.
  4. Läka skador genom att bli "bränd" av andra eldar än de som utgör salamanderns kropp. Om en salamander vidrör en annan eld slår man för eldskada som vanligt, men resultatet är hur mycket salamandern läks istället för att skadas.
  5. Förinta en sylf eller en glacial. Detta kräver ett motståndsslag. Salamanderns effektgrad mot sylfens/glacialens effektgradmotståndstabellen. Lyckas slaget förintas målet genast.
  6. Hetta upp ett metallvapen så pass mycket att det tillfogar 1T3 extra i skada på allt det träffar under lika många SR som salamanderns Effektgrad. Detta kommer tyvärr ge 1T6 skador per effektgrad på vapnet.
  7. Förflytta sig max 6 rutor per SR
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki