FANDOM


FRAMMANA/SKICKA BORT ELEMENTAR är ett antal besvärjelser från magiskolan Elementarmagi

Den har skolvärde 9

Det är fysiska besvärjelser

De har en räckvidd på FV*10 rutor per effektgrad.

De har en varaktighet på FV*1 SR per Effektgrad.

Elementarer är en fysisk inkarnation av de fyra primära elementen jord luft eld och vatten, samt de underordnade elementen ljus, mörker köld och värme.Det finns en elemtar för varje element, och varje FRAMMANA/SKICKA BORT-besvärjelse räknas som en egen besvärjelse. Magikern måste alltså lära sig varje besvärjelse separat om hen vill kunna FRAMMANA fler än en typ av elementar.

Elementarer har följande grundegenskaper: PSY 3T6, SMI 3T6, STO 1T6. Varje effektgrad utöver den första ökar PSY och STO med 1T6. SMI påverkas inte av extra effektgrader. STY och KP blir detsamma som STO. Elementarer saknar helt FYS och INT och det krävs hela magikerns uppmärksamhet för att styra elementaren. Elementarer kan påverkas av magi, men är immuna mot gift.

Vill man använda besvärjelsen för att SKICKA BORT ELEMENTAR så kan man bara skicka bort en elementar som är av samma typ som den man kan frammana. Besvärjelsens effektgrad måste övervinna FRAMMANA ELEMENTARS effektgrad på motståndstabellen. Lyckas det försvinner elementaren omedelbart.

Elementarer används främst i strid, och de fungerar regelmässigt som vilka andra varelser som helst.

En Luminal är en ljus-elementar. Den FRAMMANAS ur ljus, tillexempel solljus eller fackelsken eller månljus. En luminal ser ut som en klart lysande glob. Den kan:

  1. Förinta en Umbra. Det kräver ett motståndsslag: Luminalens Effektgrad mot umbrans effektgradmotståndstabellen. lyckas slaget förintas umbran omedelbart.
  2. Inte skadas av normala, icke-magiska vapen.
  3. Lysa upp ett område med en radie på 5 rutor per effektgrad med klart ljus.
  4. Blända varelser. Alla varelser som ser rakt på luminalen måste slå ett PSY-slag, och har varelsen mörkersyn måste varelsen slå ett svårt (-5) PSY-slag. Misslyckas slaget blir varelsen bländad i 2T6 SR. En bländad varelse tappar synförmågan och behandlas regelmässigt som om den var i mörker.
  5. Förflytta sig 15 rutor per SR
  6. Inte skadas av eld, vare sig vanlig eld, magisk eld eller salamandrars eld.
Tillbaks listan över elementarmagi-besvärjelser Redigera
Till listan över animism-besvärjelser. Redigera
Till listan över allmänna besvärjelser Redigera
Till listan över mentalism-besvärjelser Redigera

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Runtomkring Wikias nätverk

Slumpartad wiki